Telefonszám: +36703812662
Telefonos ügyfélszolgálat: hétfő-péntek 08:00-12:00
E-mail: piactars@ifka.hu

 
PiacTárs
Kiemelt projekt a társadalmi vállalkozások ösztönzésére a fenntartható és versenyképes szociális gazdaság érdekében
GINOP-5.1.2-15-2016-00001

A „PiacTárs” kiemelt projekt célja

A „PiacTárs” kiemelt projektet az OFA Nonprofit Kft. és az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. konzorciumi együttműködésben valósítja meg.
A projekt célja a társadalmi célú vállalkozások dinamizálása és stabilizálása – piacképes termékek és szolgáltatások előállításának ösztönzése révén, fenntartható üzleti modell alapján – tartós foglalkoztatási lehetőségek létrehozása érdekében.

A „PiacTárs” kiemelt projekt keretében az IFKA NKft. feladata hogy a GINOP-5.1.3 pályázati konstrukció keretében vissza nem térítendő forrásokra pályázni kívánó társadalmi vállalkozások projektötleteit az általa kidolgozott egységes és közzétett szempontrendszer és módszertan alapján üzleti és társadalmi hasznosság szempontjából előminősítse. Az előminősítésen megfelelt társadalmi vállalkozások számára az IFKA NKft. minősítő tanúsítványt állít ki, míg a szükséges pontszámot nem elérő projektötletek számára az IFKA NKft. online fejlesztésben és kontaktórás fejlesztést biztosít a megfelelő üzleti és társadalmi szemlélet kialakítása érdekében, majd a fejlesztett projektterveket újra minősíti, s az előminősítésen megfelelt társadalmi vállalkozások számára minősítő tanúsítványt állít ki. A minősítő tanúsítvánnyal rendelkező társadalmi vállalkozások pályázhatnak a GINOP-5.1.3-16 pályázati konstrukcióra. A minősítési folyamattal kapcsolatban további információ a következő e-mail címen kérhető: piactars@ifka.hu

A „PiacTárs” kiemelt projekt keretében az OFA Nonprofit Kft. valamennyi pályázó társadalmi vállalkozás számára biztosít olyan szakmai szolgáltatásokat (tanácsadások, szakterületi tanácsadások, mentorálás, tudásbővítő rendezvények, hálózatosodást támogató rendezvények, társadalmi vállalkozási sztenderdek kialakítása és bevezetése, projektlátogatások, piaci jelenlétet erősítő online szolgáltatások, szakmai kiadványok, stb.), melyek versenyképes, fenntartható piaci működésüket segítik. A kiemelt projekt szolgáltatásaival kapcsolatos kérdéseiket a piactars@ofa.hu e-mail címre várjuk.


Hogyan lehet a GINOP-5.1.3-16 pályázaton történő részvételhez szükséges minősítő tanúsítványt megszerezni?

A pályázni kívánó vállalkozásoknak a „PiacTárs” kiemelt projekt keretében az IFKA NKft. által biztosított online felületen kell projektterveiket benyújtaniuk.
A minősítési folyamat és a minősítési szempontrendszer részletes leírása letölthető innen.
Az online felületen benyújtott projektterveket az IFKA NKft. előminősíti. Az előminősítés eredményei alapján meghatározza a fejlesztésre nem alkalmas, fejlesztendő és fejlesztés nélkül támogatásra javasolt projektterveket. A fejlesztésre nem alkalmas projekttervek elutasításra kerülnek.
A fejlesztés nélkül támogatásra javasolható projekttervek automatikusan megkapják a minősítő tanúsítványt. A fejlesztendő projekttervek benyújtói számára az IFKA NKft. üzleti tervezéssel és társadalmi hasznossággal kapcsolatos online tananyagot, tesztfelületet, kontaktórás fejlesztési lehetőséget biztosít.

A pályázók a fejlesztés eredményeként átdolgozott projektterveket az online felületen ismételten benyújtják minősítésre. Az IFKA NKft. a minősítés eredményei alapján a követelményeknek megfelelő, fenntartható és társadalmilag is hasznos projekttervekre kiállítja a minősítő tanúsítványokat, amelyek birtokában a társadalmi vállalkozások a GINOP-5.1.3-16 pályázati kiírásra benyújthatják pályázataikat.


Az előminősítés folyamata és a minősítő tanúsítványok kiadása az alábbi ütemezés szerint történik:

Az üzleti és társadalmi hasznosság szempontok szerint történő előminősítésre rendelkezésre álló idő: a beadástól számított legfeljebb 30 munkanap.

A – szükség esetén – módosított minősítési kérelmek elfogadására/elutasítására, a minősítő tanúsítvány kiadására rendelkezésre álló idő: a beadástól számított 15 munkanap.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a projektterveknek nem csupán az IFKA NKft. által meghatározott üzleti fenntarthatósági és társadalmi hasznossági szempontoknak kell megfelelniük, hanem a GINOP-5.1.3-16 pályázati felhívásban meghatározott feltételeknek is.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az IFKA NKft. által meghatározott üzleti fenntarthatósági és társadalmi hasznossági szempontoknak megfelelő projekttervek alapján kiadott minősítő tanúsítvány a GINOP 5.1.3 -16 pályázat benyújtásának szükséges feltétele, de nem biztosítéka!


Fentiekre való tekintettel kérjük, hogy előminősítésre leadott projektterveiket a GINOP-5.1.3-16 pályázati felhívás fokozott figyelembevételével készítsék el.